đôi khi ánh sáng kia muốn khóc
cho những giờ đêm...
hết mực rồi
để tôi đi lấy cây bút khác
...cho những giờ đêm nhuốm hồn tôi

không ai có lỗi khi đánh rắm
trong giấc ngủ mơ thấy hoa nhài
có ai có lỗi khi đánh đắm
con thuyền quá khứ ứ tương lai

qua đêm với bóng hoa thiên lý
mọc nơi ký ức đã hói đầu
tôi không muốn nói em vô nghĩa
em chưa đủ bé để hiểu đâu


(15.01.2004)