không đơn giản như những gì em nghĩ
giấc mơ anh giản dị hơn nhiều
khắp tinh cầu mỗi ngày đều được
một bữa ngon và một tình yêu


(18.03.2004)