ngồi lại đây em
dưới vòm lá cỏ
ta là ngọn gió
mang buồn lo đi

em đừng nhu mì
hết phần đanh đá
tát ta bầm má
rồi thì hẵng hôn

nghe người ta đồn
tình yêu thú phết
xua tan mỏi mệt
đơm mùa bao dung

nhưng phải yêu chung
còn yêu riêng lẻ
đau như bị xé
khỏi dòng thời gian

em ngồi bình an
dưới vòm lá cỏ
tát rồi hôn gió
biết là ta đâu


(27.02.2004)