chỗ nào là chỗ trái tim
một phần năm mét trên chim hoặc là
bướm nằm bên trái bạn và
đập như sóng lớn nếu mà đang yêu

nhưng khuyến cáo trước một điều
bạn không được quá nuông chiều như phim


(17.03.2004)