thời đại nào sẽ chữa cho anh
vết thương thời đại sau chiến tranh


(07.2004)