cô ta có một màu xanh
một màu xanh của những anh màu vàng
cô ta có một địa đàng
một địa đàng của những chàng âm ty
cô ta có một bờ mi
bờ mi của những hoài nghi đầu đời
cô ta có một khung trời
vẽ lên trên ấy những lời gió bay
cô ta có một cái này
khiến cho định luật đổi thay từng giờ
cô ta có một bất ngờ
mà không viết được ra thơ cũng đành


(23.10.2004)