khi anh nghĩ về em
mưa giăng bụi

khi anh nghĩ về điều anh đang nghĩ
phố kẹt xe

khi anh nghĩ về thời gian
bản tin thời sự sắp nói đến một vài cơn lũ

khi anh nghĩ về cách kiếm tiền
bông hoa nở ở cột đèn rêu

khi anh nghĩ về tình bạn
mưa đã đổ tràn một vết lõm trên không

khi anh nghĩ về ngày mai
một đoàn người cũng đang như vậy

khi anh nghĩ về định mệnh
bài thơ đòi kết thúc ở đây


(06.07.2004)