dịu dàng con dế ngắm
một tôi không còn gì
cọng cỏ xanh nước mắt
hạt sương vờ vô tri


(27.02.2004)