đang ngu cũng viết thành thơ
vậy thơ là quái gì cơ hở nàng
tôi chỉ còn biết lang thang
tàn phai quanh mãi những hàng chữ ư?
em làm ơn chớ bảo ừ
kẻo tôi ngu cũng gật gừ a dua
ngu đi cũng chả ăn thua
bài thơ vẫn đắng vị chua của đường
em ơi tôi muốn bình thường
nhưng mà nhân loại có nhường tôi đâu
đùn cho tôi cái nhu cầu
sống trong vũ trụ lần đầu không dơ


(14.10.2004)