ôi xời ngộ với chả mê
dân làng bắt được con dê mọc sừng
nhóm nồi nhảy múa tưng bừng
chén xong ai cũng mọc sừng như dê
em gọi mãi dê chả về
thế là ngộ thế là mê thế là


(19.01.2004)