chào em ngày cuối tháng mười
nén mệt mỏi nở nụ cười vô tư
tôi là chưa biết ư? ừ
tôi bằng ngôn ngữ ốm trừ tuổi xanh
cộng thêm tích của lòng lành
với ngu dốt vốn học hành lơ mơ
chia cho bình phương đợi chờ
một hôm rũ thực với mơ khỏi người


(31.10.2004)