sống trong lòng sự xa xôi
bàn tay thực tại đẩy tôi ra ngoài
cố nhoai trở lại mệt nhoài
quên không tính toán có hoài công không
trong hay là ngoài là lồng?
bất di bất dịch là mông muội rồi


(03.11.2004)