không biết có định mệnh không
có lần tôi thách thức:
tắt tao đi hỡi định mệnh tò mò
rốt cuộc chả gì xảy ra cả
ngoài một điều: tôi nhầm to

biết có định mệnh rồi tôi hối hận:
xin lỗi cu định mệnh rất nhiều
định mệnh tức nhưng đếch làm gì được
bởi hắn là sản phẩm của tôi điêu


(02.08.2004)