mở cửa sổ phố vào nhà
mở em ra để thấy ta bình thường
nhường cho tâm thức mở đường
đến nơi khát vọng còn đương chập chờn
dịu dàng mưa mở cô đơn
một mình bỗng thấy nhiều hơn một mình


(24.02.2004)