em đã ở đâu trong những lúc
tôi muốn ôm em để nói rằng
chúng ta có điểm tương đồng đấy
đó là nỗi nhớ bị sâu răng

những năm những tháng không dấu ấn
tôi đã là ai thế hở mình
khi em bỗng chốc không có nữa
hoàng hôn xâm thực mỗi bình minh

công ty tư tưởng ngu phá sản
kinh doanh hiện hữu lại từ đầu
nhưng hồn xây xước không trắng nữa
em à lúc ấy em ở đâu

em đã ở đâu trong những lúc
ví dụ tôi đang viết thế này
dù tôi em biết hay không biết
theo em là dở hay là hay


(03.08.2004)