mỗi lần attach được file
sướng vui như thể ngày mai lìa đời
bao giờ thì được hở giời


(21.01.2004)