châm ngôn nữa
viết
thơ
hay

chết

tôi chết rồi quá khứ có buồn không
câu thơ ế làm dáng
tương lai lác
thời gian mỉm cười khi biết mình vô tri

thơ đã chán
khủng hoảng gì lâu thế
tâm thức đâu phải con chuột thí nghiệm
cả chuột cũng đang được bênh vực
thế mà thơ

đại dương nghĩ vừa bơi vừa khát
con cá chuồn mới vỗ cánh đã mưa
tôi cóc thèm làm thơ hay nữa
cóc thèm kết thúc ấn tượng nữa


(16.01.2004)