lâu lâu chẳng có tình yêu
ngu si tăng trưởng bao nhiêu lần rồi
may mới bốn lần rưỡi thôi
thế nhưng cũng đủ để tôi siêu đần
đần từ đầu đến tận chân
thế nên hống hách: cóc cần có em

kiểu mưa rơi đã cũ mèm
mà sao vẫn đẹp vẫn thèm rơi theo
tôi vừa ngu lại vừa nghèo
ngữ ngôn không đủ mà gieo kín trời
để cho sau mỗi giọt rơi
lại ngoi lên một mầm lời trắng xanh


(09.08.2004)