phố trong miệng anh đắng
em mỉm cười thời gian
yêu nhau đi như thể
ngày mai tất thảy tàn

đôi khi lừa cảm giác
viết rằng anh rất vui
kể cả em không đến
mặc thời tiết ngậm ngùi

anh đưa thơ đi tắm
xối nước tương lai mềm
ai mỉm cười nhiều thế
giăng tơ đầy trong đêm


(14.02.2004)