ôm hận mà trách bao la
tại sao điều đó xảy ra với mình
em đẹp mà lại vô tình
còn cô định mệnh đếch xinh tí nào
vẫn còn chưa thú nhận sao
còn bao la hận ai nào hỡi em


(20.01.2004)