có hay không có tình yêu
nếu em bảo có tôi liều tin em
giả như em bảo không thèm
thì cho tôi nhé ăn xem có sầu
còn em bảo chả biết đâu
cầm tay tôi thử thật lâu rồi về

biết là thất nghiệp ê chề
kiếp sau tôi vẫn chọn nghề yêu em


(25.06.2004)