ở quanh đây có tim tôi
sờ tay vào thử chữ TÔI xem nào
thấy không nhịp đập lôn lao
vì tay bạn mới sờ vào tim tôi


(17.03.2004)