giá trả cho sự thật
lưỡi bị cắt
đắt không

này ai bứt trụi cánh đồng
trong khi trăng
ngồi tắm

giá trả cho im lặng
một suối nguồn
đóng băng


(07.08.2004)