này cô bé mướt chân trần
em là ma quỷ thánh thần phương nao
tôi chưa cho phép đã vào
sâu trong ác mộng ngọt ngào ngân nga
khí không phải chứ em là...
dạ vâng em chính là a bờ cờ


(17.03.2004)