dù cho kiếp sống không dài
cũng xin để trống một vài sát na
sát na là cái là là
và em là cái mà ta ngập ngừng


(19.02.2004)