bởi tình yêu thì vô tội
anh còn biết trách móc ai
cứ buồn mãi rồi cũng chán
thì anh vui với đêm dài

không rượu không trăng không bạn
mùa thu lẩn quất trong hè
có lẽ bởi người yêu nhỏ
dịu dàng đâu đó vòm me

nằm nghe đồng hồ đi mãi
thời gian có chết đâu nào
chỉ có loài người đang chết
khi tình yêu có là bao

môi thơ sao không vui được
anh cù thơ cũng chả cười
bởi tình yêu thì vô tội
mà không muốn trách loài người...


(22.07.2004)