chuyển sang đời sống khác đi
thức thao cũng ngấy li bì cũng no
nửa mơ nửa tỉnh chán mò
cưỡi trăng làm một chuyến đò qua đêm
sống trong đời sống êm đềm
là mơ ước để sống thêm từng ngày
êm đềm để nhớ đắng cay
để không muốn nó đoạ đày nhân gian
ôi thôi đời sống ngút ngàn
chuyển sang đời khác bất an vẫn còn
ái dà trái đất quá non
mà ai lỡ để héo hon như vầy
có người nằm dưới gốc cây
ngắm hoài trái đất đầy đầy vơi vơi
nhưng mà không phải để chơi
mà là để sống chân trời khác cơ


(21.02.2004)