viết trong những phút cuối ngày
chạy đua với những ngón tay đồng hồ
đích là ngày mới ngây ngô
dù lưng đã sớm nai thồ tương lai
về lôgic thế là sai
thồ quá khứ mới đúng bài thời gian
ôkê trước lúc phai tàn
tạm ngưng đấu khẩu để bàn gì cơ
ờ bàn gì nhỉ bây giờ
trong khi đã hết bài thơ mất rồi

hay là viết chút nữa thôi
chạm ngày mới mấp máy môi chào đời
mười hai giờ đúng em ơi
vé xem tồn tại đánh rơi rồi này


(03.08.2004)