em đừng hỏi vì sao lại thế
những cơn mưa làm khô tóc em rồi

em yêu tôi thật không
hay cốt cho qua mùa đông

con đường nhịn thở chờ nước rút
bong bóng nổi lên cứ ít dần

vô nghĩa là hai bàn tay
khép mắt như đang ngủ say

hoa mùa này ít hương đi vắng
em trốn làm chi tôi đâu tìm

những lắng sâu đi vào tôi
đi mãi chưa bao giờ thôi


(10.01.2004)