25.00
164 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 12/07/2009 20:17 bởi karizebato, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 10/10/2009 01:24 bởi karizebato
Bộ Di cảo thơ gồm 3 tập I, II, III do NXB Thuận Hoá ấn hành lần lượt các năm 1992, 1993, 1996.

 

Phần I - Những bài đã hoàn chỉnh (1992)

Phần II - Các bài mới ở dạng phác thảo (1993)

Phần III - Nghĩ về thơ và nghĩ ngoài thơ (phác thảo, 1996)

Những bài công bố sau