11.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 17:32, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 18/07/2009 22:30

Đổi một câu thơ sư tử lấy một bầy mèo
Đổi một câu thơ vồ sao, vồ các giải Ngân hà lấy nghìn câu bắt chuột
Chả là sư tử ở đây, ngoài phố, trong nhà không ai gặp
Sao chả dùng được việc gì, còn chuột thì là thời cuộc


1987
Rút từ tập nháp Cầm tay, tập 3

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002