Chưa có đánh giá nào
69 bài thơ
Tạo ngày 12/07/2009 20:15 bởi karizebato, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 12/07/2009 20:18 bởi karizebato