Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/12/2020 21:32

Trời đẹp quá! Không là tôn giáo mà anh chắp tay anh lại,
Nhắm mắt anh cho khỏi chói con ngươi vì sắc đẹp của đời.
Mùa thu ơi! Mùa thu khôn thể với
Cả sắc trời như viên ngọc sắp buông rơi.


1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002