Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 09/10/2009 01:55

Nguy nga dựng vòm mây trắng
Trang nghiêm cái rét đầu mùa
Đưa ta vào đền kỷ niệm
Nghe từng ngọn gió thu qua


Viết khoảng 1975-1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002