Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/12/2020 17:16

Trời hiu hiu mà lòng cũng hiu hiu
Thiếu một cánh chim cho ngày bớt vắng
Anh nhớ em chẳng ít chẳng nhiều
Vừa tầm với một ngày thu phai sắc nắng.


(Viết khoảng 1975-1985)

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002