Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/12/2020 08:45

Như cốm mùa thu nằm mát giữa tờ sen
Màu xanh của nắng trời chừng dịu lại
Những yêu thương của lòng tôi, tôi gói
Trong lá thơ vừa hái ở đời lên.


Viết khoảng những năm 40
(Rút trong sổ tay Thơ)

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002