Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/12/2020 17:21

Điệu chèo như tà áo
Mà thời gian thổi bay
Cứ mỗi lần xoay
Thì năm tháng mất
Nhớ hậu phương mươi năm xa lắc
Nhớ rau rút ao bèo đất Bắc
Buổi tiễn đưa một bát canh cần
Nhớ đầu tre vẫy ngọn lúc xa làng
Người con gái tiễn ra bờ đê không dám khóc
Tiếng í a dìu dặt
Đêm hội chèo thơm nức hoa xoan...
Bao bạn cùng quê cùng đi đánh giặc
Chia tay nhau biết mấy chiến trường
Hẹn ngày về nghe chèo xong ra sông tắm mát
Mà nay lắm thằng đành ngủ lại Trường Sơn.


(Viết khoảng giữa năm 1970)

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002