Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/12/2020 10:55

Mùa xuân không trôi tuột
Nhờ một sắc mai cười
Những tấm lòng đơn lẻ
Hoa đến buộc thành đôi.


11-1984

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002