24/03/2023 19:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sắc mai cười

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2020 10:55

 

Mùa xuân không trôi tuột
Nhờ một sắc mai cười
Những tấm lòng đơn lẻ
Hoa đến buộc thành đôi.
11-1984

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Sắc mai cười