Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi karizebato vào 09/10/2009 01:44

Loạn xạ én chiều bay
Bể im lìm bát ngát
Gởi lòng về trong đất
Quê mẹ dưới chân mây


Viết khoảng 1975-1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)