Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2020 21:40

Mùa đông vào thành phố chả ai hay
Có kỷ niệm về theo. Đừng khép cửa!
Phố ta ở lá bàng già quá nửa
Lá rụng thình lình, nào ai kịp trở tay!

Ta đứng phía này, máu đỏ phía kia cây,
Anh lớn tuổi làm sao ngăn được nó!
Chậm một ngày là một ngày nó đỏ
Cái tuổi già ngăn nó phía nào đây?

Tuổi già nào? Chính là tuổi thơ ngây
Tuổi năm trước năm nao không còn nữa
Và bây giờ nó hoá màu trên cây
Hãy trải rộng trang thơ mà nhặt nó!

Nhặt hết rồi nó lại hoá trời mây
Nó không đỏ mà bây giờ trắng xoá
Mất hút phía chân trời - phía tuổi nhỏ bay bay bay...


1988-1987

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002