Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/12/2020 21:49

Trời và bể, anh và em, cây và người cùng đối xứng
Nhưng B.52 và sinh mệnh trẻ em cùng đối xứng là sao?
Lửa tiêu nghìn độ và các cánh tay người không thể là đôi lứa
Chỉ có súng ta và đỉnh sọ quân thù là vừa lứa xứng đôi.


1972-1987

Rút trong tập nháp Cầm tay, tập 1.

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002