Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 21/07/2009 18:09

Đừng như người đàn bà góa trong căn nhà mối mọt, đêm nghe nó gặm
Mà bất lực chả làm gì được với tiếng kêu trong gỗ như thời gian liên tục nghiền
Có lẽ tốt hơn là chỗi dậy, chong đèn xay cối lúa
Tiếng cối xay ù ù kia dẹp tan tiếng mọt găm chân giường


9-6-1987
Rút trong tập nháp Cầm tay tập 3

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002