Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2020 11:02

Với ta, người là hoa với người, là sóng với người, rừng rậm với người,
Hương nào thơm với người hơn cả?
                                               Hương người.
Trái nào say với người hơn ca?
                                               Trái người.
Nhưng với chúng thì nhiên liệu nào chúng đốt hơn tất cả?
                                               - Người, chỉ có người thôi.


1975

Rút từ tập nháp Thơ cho em.

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002