Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/12/2020 17:18

Có lẽ ta từng ly biệt nhau
Tự thời xưa xửa
                        Trái tim đau
Vẫn chưa lành hẳn. Nay em hát
Bèo giạt mây trôi, nước quá cầu...

Người xưa ra trận có như mình
Có hát chèo chăng, buổi tiễn hành?
Trời xanh hẳn cũng xanh như vậy?
Con đường chia biệt tận cùng xanh

Theo suốt đường anh ngút lửa bom
Câu chèo dân dã tối liên hoan
Em xoay tà áo là chia khuất
Sênh phách chào anh, nhịp đổ dồn...


(Viết khoảng những năm 1970)

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002