Chế Bồng Nga ơi Chế Bồng Nga
Tôi nhẩm tính trời đất rộng bao la mà vẫn chưa thấy cái xứ hoa
Cái xứ đen trắng không màu
Cái xứ uy nghi hùng vĩ
Như cõi vô hình ông thấy nó từ xa