Hà thành tự cổ tiếng đồn xa,
Nay có tướng công hội Ái hoa.
Quế lan thơm nức Hoàn Long huyện,
Tùng cúc đua chen ấp Thái Hà.
Đào mỉm miệng cười ong bướm lẩn,
Mai phô bông nhuỵ yến oanh ca.
Hàng bày hoa cảnh tứ mùa đủ,
Tiên cảnh Bồng Lai chẳng khác mà.


Bài thơ này được chép trong Long Biên ái hoa hội thi tập, tập thơ gồm 282 bài do một số người yêu hoa ở Hà Nội sáng tác dự thi nhân hội thi hoa, cây cảnh vào những năm đầu thế kỷ XX do Hoàng Cao Khải khởi xướng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]