Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/12/2020 11:06

Tiễn con ra bến đò
Bốn bề bom đạn giặc
Thuyền con đi xa khuất
Mẹ vẫn đứng trông hờ
Chín nghìn đêm đại bác
Chín nghìn ngày chia cắt
Ba mươi năm đợi chờ
Mẹ đã về nhà chưa?

Con nửa đời xa mẹ
Đi sông Ngô bể Sở
Ngoảnh lại bến làng xưa
Làng xóm hoá ra tro
Đất trời thành toạ độ
Con đò mẹ tiễn đưa
Đã cháy vèo trong lửa.
Sao mẹ còn tại chỗ
Sao mẹ còn nguyên đó
Đầu tóc bạc phơ phơ...


1988

Tiền thân của bài này là một bài ngũ tuyệt, tác giả viết từ năm 1969. Bài thơ đó như sau:
Ngũ tuyệt về mẹ

Bờ sông mẹ tiễn đưa con
Hai chục năm trời súng nổ
Mẹ mất cùng chục năm rồi
Sao ngỡ mẹ còn đứng đó
Giữa nghìn trận nổ trông con.

(Nghĩ ra thể ngũ tuyệt đêm 4-12-1969)
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002