Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/12/2020 08:32

A
Những sao Chổi tuần hoàn có chu kỳ dài hơn tình ái
Nếu còn gặp nhau thì ba mươi triệu năm sau anh mới gặp em mà!
Chúng ta sẽ chào nhau bằng hạnh phúc quét qua trời một buổi
Rồi em đi về phía hư không, anh về phía Trường Xà!

B
Này, có phải vì nó yêu nhiều mà hoá thành sao Chổi?
Quá khứ các vì sao, ta chưa hiểu hết mà
Em là sao Chổi của trời anh, chói rọi
Tiếc không có chu kỳ để ta còn lại tìm ta.


1975

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002