Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2020 21:15

Cửa Việt hai bờ không bóng chim
Không cây, bờ ruộng ngát trời thêm
Ta về trong một trời không mẹ
Bát ngát sông dài... Ta vắng em.


1973-1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002